logotypy cyfrowa gmina

Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 99 999,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR):  99 999,00 zł

Cel projektu:  Rozwój cyfrowy Gminy Trzebinia oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zakres projektu:

  1. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych:

Zakup 16 nowych zestawów komputerowych do realizacji zadań związanych z pracą Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Finansowego.

  1. Edukacja cyfrowa dla urzędników:

Szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  1. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych:

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

  1. Zakup specjalistycznego oprogramowania:

 Zakup oprogramowania zwiększającego  bezpieczeństwa na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Finansowym.

 

Termin realizacji projektu: 2022 rok