ważna informacja
W związku z budową ronda na skrzyżowaniu DK 79 z ul. Harcerską, w poniedziałek 06.08.2018 r. wprowadzony zostanie ponownie etap 2.

W dniu 02.08.2018 r. portal gazetaprawna.pl poinformował, że PERN ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z...

W poniedziałek (09.07.2018) z przebiegiem prac modernizacyjnych linii kolejowej na odcinku Trzebinia - Krzeszowice zapoznawał się Andrzej Adamczyk –...

21.06.2018 r., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie Grzegorz Żuradzki Pełniący Funkcję Burmistrza Trzebini otrzymał od Wojewody...

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami, polegającymi na przebudowie na rondo...

Zalew Chechło
Trwają prace związane z zagospodarowaniem otoczenia zbiornika Chechło. W dniu 14 maja 2018 r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, aktualnie...

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Sobieskiego w Trzebini, odcinek od ulicy Podwale...

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka ul. Waryńskiego w Trzebini - ETAP II".