Teren, gdzie ma powstać parking na osiedlu Energetyków
Ta informacja ucieszy mieszkańców osiedla Energetyków w Trzebini. W przyszłym roku przy blokach powstanie nowy parking.

Planowany przebieg ciągu pieszo-jezdnego
Droga pieszo-rowerowa, prowadząca wzdłuż ul. Słowackiego w Trzebini aż do zalewu Chechło, kontynuacja budowy utwardzonego pobocza dla pieszych w...

Podpisanie umowy na zagospodarowanie Błoń Karniowickich
Jeszcze w tym roku na centralnym placu we wsi staną urządzenia do zabaw, rekreacji i edukacji. Będzie także siłownia na świeżym powietrzu, ławki...

Wymiana nawierzchni na kompleksie sportowym w Sierszy
Jeszcze tej jesieni na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini pojawi się nowa, bezpieczna nawierzchnia. Prace idą pełną parą.

Błonia Karniowickie
Siedem ofert złożono w przetargu na zagospodarowanie błoń w centrum Karniowic na cele kulturalno-sportowe. Najtańsza opiewa na 362 293,71 zł. To...

Podpisanie umowy na budowę sali gimnastycznej w Bolęcinie
Blisko 4 mln zł będzie kosztowała budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bolęcinie wraz z wykonaniem nowej kotłowni gazowej. Burmistrz...

ul. Sobieskiego w Trzebini
Aż siedem firm wystartowało w przetargu na II etap przebudowy ul. Sobieskiego na osiedlu Siersza w Trzebini. W czwartek nastąpiło otwarcie ofert.

Podpisanie umowy na odnowę Myślachowic
Jeszcze tej jesieni w Myślachowicach powstaną dwa nowe boiska, siłownia na świeżym powietrzu oraz plac do gry w szachy. W środę burmistrz Jarosław...