ważne
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przygotowywane jest zadanie iwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - ETAP II".

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 12.05.2018 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na dopuszczeniu ruchu na odcinku...

W związku z pracami terenowymi, prowadzonymi niezależnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA, w...

Prace prowadzone są na odcinku od ośrodka zdrowia do ul. Św. Stanisława. Nowo przebudowywany odcinek drogi poprawi komunikację i ułatwi...

Prace, których efektem mają być krótsze i wygodniejsze podróże pociągami, obejmują tory, perony, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć...

Na podstawie informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, informujemy, że od poniedziałku...

Gmina Trzebinia przystąpiła do projektu Województwa Małopolskiego pn.: „Małopolskie boiska”, który zakładał remont przyszkolnych boisk sportowych....