14 klubom sportowym przyznano w tym roku dotacje na prowadzenie sportowej działaności. W sumie otrzymają od gminy aż pół miliona złotych!

pieniądze grafika

Dotacje dla klubów sportowych przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Miasta Trzebini z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Trzebinia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

O pieniądze ubiegało się 14 klubów. Złożone wnioski rozpatrywała komisja, w skład której wchodzą radni: Mariusz Brzózka, Paweł Jasic, Piotr Szybalski, Marek Harwes, Halina Henc. Komisja wszystkie wnioski rozpatrzyła pozytywnie. Po zapoznaniu się z jej opinią Burmistrz Miasta Trzebini przyznał dotacje dla klubów sportowych w 2022 roku zgodnie z poniższym wykazem:

 • Miejski Klub Sportowy „Trzebinia” w Trzebini - „Organizowanie i prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców i futsalu oraz seniorów na poziomie IV Ligi MZPN w Krakowie”, kwota: 212 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Myślachowicach - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego, udział we współzawodnictwie sportowym i organizowanie zawodów”, kwota: 30 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Korona” w Lgocie - „Prowadzenie działalności sportowej z uwzględnieniem piłki nożnej w Sołectwie Lgota”, kwota: 10 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Promyk” Bolęcin - „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Małopolski Związek Piłki Nożnej-Podokręg Chrzanów”- kwota: 18 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Młoszowa - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej-Podokręg Piłki Nożnej Chrzanów”, kwota: 20 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Górnik Siersza” - „Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców z terenu Gminy Trzebinia, a w szczególności osiedla Siersza, Gaj, Energetyk i okolic”, kwota: 23 000 zł
 • Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” Trzebinia, - „Szachy-współzawodnictwo sportowe oraz popularyzacja sportu szachowego w środowisku dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Trzebinia”, kwota: 23 000 zł
 • Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini - „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie unihokeja”, kwota: 38 000 zł
 • Tenisowy Klub Sportowy „Opoka” Trzebinia - „Przygotowanie oraz udział w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego”, kwota: 22 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy „Trzebinia” - „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie kulturystyki i ćwiczeń siłowych”, kwota: 21 000 zł
 • Miejski Klub Sportów Wodnych „Trzebinia” - „Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo w zawodach sportowych w kajakarstwie”, kwota: 40 000 zł
 • Klub Jeździecki „Szarża” imienia 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego w Bolęcinie - „Udział w szkoleniu oraz rywalizacji sportowej na zawodach konnych WKKW rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej zawodników Klubu Jeździeckiego Szarża w Bolęcinie w sezonie 2022”, kwota: 18 000 zł
 • Uczniowski Klub Tenisowy „Yonex” Trzebinia - „Tenis ziemny w Gminie Trzebinia”, kwota: 10 000 zł
 • Klub Sportowy Victoria Trzebinia - „Rozwój, popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Trzebinia”, kwota: 15 000 zł