W sobotę, 14 maja, wyruszą w trasę uczestnicy Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kryspinów - Trzebinia. Część odcinka rowerzyści pokonają drogami asfaltowymi, co dla pozostałych uczestników ruchu wiązać się może z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

rajd rowerowy plakat 2022 1
Impreza rozpoczyna się o godz. 12.00 na terenie zalewu „Kryspinów” część Budzyńska. Metę wyznaczono na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini. Przyjazd wszystkich uczestników planowany jest do godz. 15.30.

Rajd przebiegać będzie trasą: START - Zalew na piaskach „Kryspinów” część Budzyńska, następnie drogami publicznymi na terenie powiatu krakowskiego tj. drogą gminną do drogi powiatowej nr 2189K, następnie drogą powiatową nr 2189K przez miejscowości: Budzyń, Cholerzyn, Mników, aż do granicy powiatu krakowskiego, teren Nadleśnictwa Krzeszowice i Nadleśnictwa Chrzanów, następnie drogami publicznymi powiatu chrzanowskiego w tym: ul. Szembeka w Młoszowej, ul. Na Piaskach w Młoszowej oraz ul Słowackiego w Trzebini, droga dojazdowa do Ośrodka Rekreacyjnego „Chechło” w Trzebini - META (do godz. 15.30).

Na trasie rajdu występować będą chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym wynikające z planowanej imprezy, za co przepraszamy.