Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

przemoc
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny do spraw przemocy domowej. Jednym z zadań do wykonania jest opracowanie i wdrożenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej. By go opracować, niezbędne jest uzyskanie diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy Trzebinia.

Stąd prośba o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety. Na podstawie zebranych informacji powstanie program, odpowiadający zapotrzebowaniu lokalnego środowiska na konkretne działania w obszarze przemocy domowej.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 8 października.

Link do ankiety dla pełnoletnich mieszkańców gminy:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1019333/trzebinia-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy

Link do ankiety dla uczniów:

http://badania.corigo.pl/ankieta/1019339/trzebinia-ankieta-dla-uczniow