LXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 14 listopada 2023 r., o godz. 16:00 w sali narad budynku przy ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego.
III. Zamknięcie sesji.