Myślisz nad ociepleniem domu albo wymianą pieca? Chcesz otrzymać dotację na ten cel? Przyjdź we wtorek 20 lutego o godz. 18.00 do Dworu Zieleniewskich w Trzebini na spotkanie informacyjnie w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

plakat

Uczestnicy dowiedzą się, jakie warunki muszą spełnić, by móc się ubiegać o pieniądze na wymianę źródeł ogrzewania, termomodernizację budynku czy montaż odnawialnych źródeł energii. Program „Czyste Powietrze”, realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Na spotkaniu omówione zostaną również aspekty związane z obowiązkami mieszkańców wynikającymi z Uchwały „antysmogowej” oraz z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W spotkaniu uczestniczyć będą gminni operatorzy programu „Czyste Powietrze”, którzy służą wsparciem w dostępie do informacji o dotacjach i pomagają wypełnić wniosek na wymianę pieca czy ocieplenie domu. Zapraszamy.