Zapraszamy Szanownych Mieszkańców Osiedla „Siersza” na zebranie wyborcze, które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 5 w Trzebini w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 17.30 - I termin, o godz. 17.45 - II termin.

Tematy:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Osiedla Siersza.
3. Wybory uzupełniające do Rady Osiedla Siersza.
4. Dyskusja.
5. Zakończenie zebrania.