25 czerwca Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko – Gminny w Trzebini wznawia wydawanie żywności. Paczki będzie można odebrać w punkcie przy ul. Kościuszki 48/1.

pkps1

W dniach od 25 czerwca do 28 czerwca, żywność będzie można odebrać w godz. 9:00 – 12:00. W pozostałych tygodniach jedynie we wtorki i w piątki w godz. 8:00 – 12:00.

Zainteresowani otrzymaniem żywności proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini celem otrzymania skierowania, potwierdzającego wymagany dochód uprawniający do pomocy żywnościowej.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać mieszkańcy, będący w trudnej sytuacji życiowej, których dochód w rodzinie nie przekracza:

  • 2056,40 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1590,00 zł – w przypadku osoby wspólnie gospodarującej (dochód na jednego członka w rodzinie)

Zainteresowani otrzymaniem żywności proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini celem otrzymania skierowania, potwierdzającego wymagany dochód uprawniający do pomocy żywnościowej.