W sobotę 26 maja 2018 r. w ramach II Myślachowickiego Święta Rodziny odbyła się II Rodzinna Gra Terenowa pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Trzebini. W grze udział wzięło 18 drużyn dzieci uczęszczający do przedszkola lub szkoły w Myślachowicach wraz z rodzicem lub osobą z bliskiej rodziny.

Myslachowice26.5.2018011

Gra odbywała się na terenie Myślachowic, zadaniem każdego zespołu było zlokalizowanie 8 punktów kontrolnych, dotarcie do nich i wykonanie zadania.

W kategorii: "przedszkole i klasy 1 - 3" zwyciężyli: Ola Liszka z tatą - miejsce 1, Kacper Koryczan z tatą - miejsce 2 i Zuzia Wnuk z tatą. W kategorii klas 4 - 7 nagrodzono: Macieja Kaczarę z mamą - miejsce 1, Jakuba Zwolińskiego z tatą - miejsce 2 i Miłosza Wentrysa z siostrą - miejsce 3. Zwycięskie drużyny otrzymały Puchary Burmistrza Miasta Trzebini, a wszystkie zespoły nagrody ufundowane przez: Urząd Miasta w Trzebini, Firmę Unimięs, panią Iwonę Piechowicz i panią Justynę Mirochę. 

Organizatorzy gry serdecznie dziękują za pomoc: OSP w Myślachowicach, pani Annie Poroś, pani Annie Ścigaj i pani Teresie Zwolińskiej.

Organizatorki gry: Aneta Brzóska, Magdalena Niewiedział, Marta Dąbek, Barbara Gozdek - Lurka i Katarzyna Krząs.

Informacja nadesłana przez SP w Myślachowicach