W czwartek 21 czerwca 2018 r. rozpoczął się pierwszy etap przebudowy skrzyżowania zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79 (ul. Kościuszki), z ulicami: Harcerską i Metalurgiczną w Trzebini.

rondo kosciuszki06.2018005

Na tym etapie, który potrwa miesiąc przebudowana będzie infrastruktura podziemna, m.in. wodociąg i gazociąg. Zamknięcie DK79 od strony Chrzanowa, za skrzyżowaniem z ul. Harcerską, dojazd do ul. Harcerskiej dwukierunkowy od strony Trzebini. Przejazd w obu kierunkach między Chrzanowem (rondo przy sklepie LIDL) a Trzebinią (centrum) objazdem przez ul. Pułaskiego, Dąbrowskiego, św. Stanisława. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie informuje, że planowo ok. 10 sierpnia 2018 r. przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy na DK79.

rondo kosciuszki06.2018003

Zakres przebudowy obejmuje:

- przebudowę skrzyżowania, chodników i przejść dla pieszych z wyspami azylu w wyspach kanalizujących,

- przebudowę lub budowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych,

- przebudowę, budowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji deszczowej, gazociągów, sieci ciepłowniczych, oświetlenia drogowego i innych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z drogą lub potrzeby obsługi urządzeń towarzyszących drodze.

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących i infrastruktury technicznej.

Umowa na zaprojektowanie i przebudowę istniejącego skrzyżowania, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 79, u zbiegu ulic: Kościuszki ( DK79 ), Harcerskiej i Metalurgicznej w Trzebini na rondo została podpisana 27 października 2017 r. Termin realizacji obejmuje 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Wykonawcą jest EUROVIA Polska S.A. Wartość zadania (projekt + budowa) wynosi 4.495.000,01 zł brutto.

Informacja nadesłana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie