Po raz kolejny Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce organizuje społeczną kampanię przeciw porzucaniu zwierząt w okresie wakacyjnym „Nie porzucaj!”. nie porzucaj zwierzat

Sprawa porzucania zwierząt nie pozostaje w oderwaniu od budowania społeczeństwa obywatelskiego w obszarze humanitaryzmu i wrażliwości społecznej. Wakacje to piękny czas letniego wypoczynku, w trakcie, którego bardzo łatwo jednak zapomnieć, że w miesiącach letnich liczba porzuconych zwierząt wzrasta, co roku o 30%!

Hasło tegorocznej kampanii „NIE PORZUCAJ!” brzmi: "Pies ma świadomość 3 letniego dziecka! Czy porzuciłbyś swoje dziecko?". Mamy głęboką nadzieję, że kampania, dotykająca tak poważnego problemu, skłoni Państwa do rozpropagowania idei przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt.


Link do spotu kampanii na Facebook

 

Informacja nadesłana przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.