W związku z badaniem opinii i satysfakcji beneficjentów zmierzającego do weryfikacji usług świadczonych przez LGD i dostosowaniu ich do potrzeb społeczeństwa, biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety.

ankieta LGD

 

ANKIETA (doc.)

Informacja nadesłana przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo na Jurze"