Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta w Trzebini uprzejmie informuje, że do dnia 31.10.2018 r. na zlecenie Gminy Trzebinia pracownicy firmy „Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA Czupryn Paweł” będą pozyskiwali dane od mieszkańców.

herb TRZEBINI

Ankiety zawierają tylko dane niezbędne do przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz źródeł ciepła na terenie Gminy Trzebinia.