W dniu 22.08.2018 r. w Willi NOT w Sierszy przy ul. Grunwaldzkiej 108 w godzinach: od 14.15 do 15.15 zorganizowany zostanie punkt informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych inwestycją pn.: „Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Siersza”.

herb TRZEBINI

W związku z rozpoczynającą się modernizacją linii 220 kv relacji Byczyna – Siersza, przebiegającą m.in. przez Gminę Trzebinia, w imieniu wykonawcy inwestycji SPIE ELBUD Gdańsk S.A. informujemy, że planowane prace budowlane obejmują m.in.: wymianę kilku słupów, zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich stanowisk słupowych, uzupełnienie brakujących i wymianę uszkodzonych elementów słupów. Przedstawiciel wykonawcy w punkcie informacyjnym odpowie na wszystkie pytania związane z planowanymi pracami. 

Nadmienić należy, że wybudowana w 1968 r. linia elektroenergetyczna ma bardzo istotne znaczenie dla skuteczności działania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w regionie południowej Polski. Zaplanowane prace remontowe, oprócz zapewnienia bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej, zwiększą bezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem linii. Służyć temu będzie ulepszanie stanu technologicznego elementów linii.

Informacja przekazana przez SPI ELBUD Gdańsk S.A.