W ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

baner 1200x628 FB

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Mieszkańcy mogą oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach subregionu, w którym mieszkają. 

 

Głosować można przez internet (na stronie www.bo.malopolska.pl), na kartach do głosowania (urny są dostępne w 23 lokalizacjach na terenie całej Małopolski), a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

 baner BO malop1

 

Z terenu Gminy Trzebinia został zgłoszony projekt pn. "Szlaki ku wolności - trzebińskie tajemnice".

Z opisu tego zadania możemy dowiedzieć się, że: zadanie przyczyni się do powstania interesującej oferty turystycznej dla mieszkańców regionu i turystów, którzy odwiedzą Gminę Trzebinia. Zostaną opracowane i utworzone ścieżki edukacji historycznej, wyznaczone ciekawe, bogate w historyczne atrakcje szlaki turystyczne „Ku wolności”, wydrukowane zostaną przewodniki turystyczne.

Powstaną miejsca pamięci historycznej poprzez zamontowanie dwóch tablic informacyjnych: jednej w miejscu upamiętniającym wymarsz 8 września 1914 r. Sokolników z Sierszy do Krakowa, wcielonych tam do I Kompanii Legionów Polskich, a drugiej w miejscu Kordonu granicznego z czasu zaborów, w miejscowości Czyżówka. W celu upamiętnienia szczególnych miejsc dla lokalnej historii planuowane jest zainstalowanie w trzech miejscach gminy Trzebinia posążków Sokolników, które byłyby symbolem walk wyzwoleńczych regionu.

Wydany zostanie zeszyt historyczny „Trzebińskie historie – KU WOLNOŚCI”, w którym opisana zostanie historia powstańców Żuawów Śmierci i Garybaldczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 r, spod Kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę, z grupą Moskali na tzw. Ćwięku. Opisana zostanie także historia życia codziennego mieszkańców Sierszy, Czyżówki i Płok w trakcie i zaraz po II wojnie światowej.

Zrekonstruowana zostanie zwycięska potyczka powstańców z Moskalami na uroczysku Ćwięk. Stworzona zostanie tym samym markowa impreza historyczna regionu, pokazywana co roku mieszkańcom i turystom 3 maja, w trakcie obchodów Święta Konstytucji.

Proponowane zadanie ma służyć w szczególności pogłębieniu i utrwaleniu wśród młodego pokolenia mieszkańców Trzebini wiedzy historycznej na temat walki i czynu Niepodległościowego, a także krzewienia wśród młodzieży idei patriotyzmu i szacunku dla minionych pokoleń.

plakat BO projekt