W Trzebini działa Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy domowej. Czynny jest w poniedziałki i środy w godz. 16.00 do 18.00 (ul. Narutowicza 10 1 piętro pok. nr 8).

plakat punkt konsultacyjny

 

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych). W ramach Punktu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje indywidualne.

Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.