Brakuje Ci znajomości języka obcego? Może potrzebujesz go w pracy, a pracodawca nie może dofinansować Ci szkolenia? Zgłoś się do projektu „Kierunek Kariera” i porozmawiaj z naszym doradcą zawodowym, a będziesz miał szansę na nawet 87% dofinansowanie.

szkol kariery 2019

Z bonów szkoleniowych sfinansujesz również egzamin.

Dowiedz się więcej na spotkaniach w Punkcie Informacyjnym FEM w Chrzanowie Ul. Rynek 4 (Sala na III piętrze), w dniach 01.02.2019, 20.02.2019, 26.02.2019 w godzinach 8.00-14.00.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

 

Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

bilans kariery 2019

ZOBACZ szczegółowe informacje.