Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini udziela wsparcia osobom bezdomnym.

 herb TRZEBINI

Osoby bezdomne mogą zgłosić się do pracowników socjalnych gdzie uzyskają wsparcie pracownika socjalnego i złożą wniosek o świadczenia pieniężne

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tzrebini ul. Kościuszki 38 tel. 32 6121 510

W sytuacji nagłej poza godzinami pracy ośrodka osoby bezdomne mogą zgłosić się bezpośrednio do czynnej całą dobę NOCLEGOWNI przy ul. Fabrycznej 29 B w Chrzanowie tel. 32 750-62-51

 

 OPS w Trzebini świadczy także inne usługi dla osób bezdomnych takie jak:

  • Możliwość otrzymania skierowania do Noclegowni w Chrzanowie ul Fabryczna 29B.
  • Skorzystanie z mozliwości gorącego posiłku przy Parafialnym Zespole “Caritas “ przy Parafii Niepokalanego Serca najświętszej Marii Panny w Trzebini Sierszy i Parafialnem Zespole “ Caritas “ przy Parafii Świętej Barbary w Trzebini.
  • Równorzędnie dzialający na terenie gminy Polski Komitet Pomocy Społecznej wydaje żywność osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Skorzystanie z pomocy finansowej w ramach określonych ustawą o pomocy społecznej.