Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, dotyczy to zarówno dokumentów składanych w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowy, tzw. „małych dotacji”.

nowe wzory dokumentow

Nowe zasady określają rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.:

Zobacz obowiązujące wzory dokumentów: