Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czarneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację do programu stypendialnego.

program horyzonty

Program stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście oraz zdobywać w nim wiedzę i doświadczenie.

Do 32 marca kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy online na stronie www.efc.edu.pl

 

Program Horyzonty, pomoże stypendystom osiągać sukcesy naukowe w oparciu o mocne podstawy: świadomość własnej wartości i tożsamości, otwartość na świat i wrażliwość społeczną. Program Stypendialny Horyzonty to wciąż kompleksowe wsparcie materialne i tworzenie jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów i pasji młodych ludzi. Fundacja chce też, aby w ramach nowego programu stypendyści uczyli się być aktywnymi członkami swoich społeczności, zaangażowanymi obywatelami, refleksyjnymi patriotami i świadomymi Europejczykami. Równowaga między zdobywaniem wykształcenia a rozwojem osobistym i wrażliwością społeczną jest jedyną drogą do czynnego uczestniczenia we współczesnym świecie i do zmieniania go na lepsze.

Do tej pory programem zostało objetych 667 uczniów szkół ponadpodstawowych - 272 Stypendystów i 395 Absolwentów, z których 118 zrzeszyło się w Stowarzyszeniu Alumni EFC. Program Stypendialny Horyzonty będzie dalej realizowany dzięki współpracy partnerskiej z Fundacją Rodziny Staraków, która finansuje w ramach własnego programu stypendialnego 120 stypendystów Horyzontów.