W tym roku ma być gotowy projekt budowy nowego placu zabaw na osiedlu Krze w Trzebini. Gmina ma w planach także remont ul. Kopalnianej bocznej wraz z wydzieleniem dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż drogi.

1 copy copy

Burmistrz Jarosław Okoczuk wraz ze swoim zastępcą spotkał się z przedstawicielami Rady Osiedla Krze

Burmistrz Jarosław Okoczuk spotkał się z przedstawicielami Rady Osiedla Krze, by omówić najpilniejsze zadania do realizacji w tym roku. Mieszkańcy wnioskują o remont placu zabaw, zlokalizowanego w rejonie ul. Gwarków. Burmistrz też jest zdania, że urządzenia należy wymienić, a teren jeszcze raz zagospodarować. Projekt nowego placu zabaw dla najmłodszych ma być gotowy w tym roku. Prace zostaną wykonane w kolejnych. Gmina zleciła również opracowanie projektu wymiany nawierzchni na placu przy ul. Grunwaldzkiej. Umowa z firmą projektową została podpisana.

2

Plac zabaw w rejonie ul. Gwarków

W planach na ten rok jest również remont ul. Kopalnianej bocznej. Dodatkowo, na prośbę lokatorów bloków, przy drodze powstaną dodatkowe miejsca postojowe.

Podczas spotkania z władzami miasta omówiono przy okazji plany remontowe i inwestycyjne na kolejne lata. W 2020 roku Rada Osiedla Krze wnioskuje o remont bocznej drogi odchodzącej od ul. Grunwaldzkiej. Ponadto o opracowanie projektu przebudowy drogi wraz z wymianą chodnika na odcinku od sklepu Apollo do wylotu przy hurtowni zabawek (w sąsiedztwie skateparku). Mieszkańcom zależy również, by gmina przejęła od wspólnot mieszkaniowych część gruntu, co dałoby jej możliwość wyremontowania biegnącej tam drogi.

Plan na 2021 rok, zgłoszony do urzędu przez radę osiedlową, obejmuje wzmocnienie murków oporowych przy boisku trawiastym wraz z odwodnieniem ul. Grunwaldzkiej bocznej, remont chodnika od sklepu Apollo do wjazdu przy blokach numer 2, 4, 6. Ponadto, opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Żabiej wraz z oświetleniem.

Z kolei w 2022 roku mieszkańcy Krza wnioskują m.in. o remont ul. Gwarków, zaś w 2023 roku – oświetlenie i remont ul. Żabiej oraz zagospodarowanie boiska za Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini.

3 copy

Mieszkańcy wnioskują m.in. o remont drogi przy skateparku

- Każdy jeden wniosek, złożony przez Radę Osiedla Krze, będzie podlegał wnikliwej ocenie. Już dziś wiadomo, że nie wszystko da się zrealizować. Przykładowo, boisko za Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych, które rada osiedla chciałaby zagospodarować na teren rekreacyjno-sportowy, nie jest naszą własnością tylko Skarbu Państwa. Żeby cokolwiek tam robić, gmina musiałaby przejąć nieruchomość. Cieszę się jednak, że członkowie rady osiedlowej tak kompleksowo przygotowali listę zadań do realizacji na całą kadencję. Wiedząc, czego oczekują mieszkańcy, łatwej planować budżet – mówi Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.