12 czerwca, o godz. 13.00, rozpoczną się konsultacje dla mieszkańców dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Udział w nich jest bezpłatny.

Spotkanie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Urzędem Miasta w Trzebini. Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do osób i instytucji zainteresowanych:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej;

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej;

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

Konsultacje odbędą się w środę, 12 czerwca, w godz. 13.00-15.30 w budynku przy ul. Rynek 18 w Trzebini