Od czerwca Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doznających przemocy domowej mieści się w budynku Trzebińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Czynny jest w poniedziałki i środy w godz. od 16.00 do 18.00.

Celem jego działania jest udzielanie wszelkich informacji osobom nadużywającym alkoholu i ich rodzinom o możliwości podjęcia leczenia odwykowego. Ponadto udzielanie pomocy doznającym przemocy domowej z zakresu wsparcia psychologicznego i pomocy z zakresu prawa. W punkcie dyżurują specjaliści, którzy swoją wiedzą gwarantują udzielanie profesjonalnej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. 

W ramach Punktu prowadzone jest poradnictwo i konsultacje indywidualne dla:

- osób z problemem alkoholowym;
- osób z rodzin z problemem alkoholowym;
- osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- świadków przemocy;
- rodzin z problemami wychowawczymi;
- osób w kryzysie emocjonalnym;

Punkt konsultacyjny mieści się w Trzebińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
Trzebinia, ul. Kościuszki 50, lokal nr 14

(W Trzebińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości spotykają się również członkowie Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „INTEGRACJA” )