Trwa nabór do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Amicus Hominum 1
Nagroda adresowana jest do osób prywatnych (fizycznych) działających na rzecz dobra innych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. To także forma podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki których zaangażowaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących. W ramach Nagrody można także docenić aktywność społeczną młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, takich jak szkolne koła wolontariatu – w ramach kategorii skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagrody „Amicus Hominum” upływa w dniu 31 lipca 2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej www.malopolska.pl/ngo oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM, tel. 12 61 60 982, 12 61 60 121.