Jarosław Okoczuk, zaraz po objęciu funkcji burmistrza Trzebini, obiecał mieszkańcom Bolęcina, że w 2020 roku rozpocznie się budowa sali gimnastycznej przy szkole. I słowa zamierza dotrzymać.

1

Burmistrz Jarosław Okoczuk wraz z urzędnikami spotkał się z sołtysem Bolęcina, by omówić najważniejsze zadania do realizacji

Realizacja tej inwestycji to jeden z wielu tematów, poruszanych na ostatnim spotkaniu burmistrza i urzędników z Mariuszem Witkiem, sołtysem Bolęcina.

- Zabiegaliśmy o dofinansowanie budowy sali w Ministerstwie Sportu, ale wszystko wskazuje na to, że pieniędzy nie dostaniemy, bo pula jest w tym roku bardzo ograniczona. Mimo to nie rezygnujemy. Zadanie będziemy realizować etapami z własnych środków – deklaruje Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini i nadal będzie zabiegał o zewnętrzne dofinansowanie na ten cel.

WDK w nowym miejscu

Na spotkaniu poruszono też sprawę przeniesienia domu kultury z budynku szkoły podstawowej do ośrodka zdrowia. Zdaniem sołtysa Bolęcina to dobry pomysł, bo w przychodni miejsca do organizacji zajęć jest więcej.

- Póki co chcemy przekazać 23 tys. zł z tegorocznego Funduszu Sołeckiego na doposażenie domu kultury. Pieniądze początkowo miały być wydane na montaż oświetlenia przy ulicy bocznej od ul. Spacerowej. Jednak z uwagi na brak zgód od wszystkich mieszkańców na usadowienie słupów na ich działkach jest ryzyko, że w tym roku nie uda nam się zrealizować tej inwestycji i środki mogłoby przepaść. Dlatego proponuję przeniesienie tej kwoty właśnie na ten cel – mówi Mariusz Witek, sołtys Bolęcina i zapowiada organizację zebrania wiejskiego w tej sprawie.

Zaczną od koncepcji
Podczas wizji w terenie omówiono planowane inwestycje i remonty na drogach. O nakładkę asfaltową wnioskują między innymi mieszkańcy ul. Słonecznej. Choć droga ma uregulowany stan prawny, realizacja inwestycji – z uwagi na jej parametry – jest trudna. Ulica w kilku miejscach jest zbyt wąska. Uzgodniono więc, że gmina zleci koncepcję jej przebudowy, aby określić jej przebieg. Wówczas będzie wiadomo, ile terenu i kto będzie musiał przekazać pod budowę drogi. Jeśli mieszkańcy zaakceptują przygotowaną koncepcję i zgodzą się na odstąpienie części swoich działek pod drogę, wówczas gmina zleci przygotowanie projektu, a następnie prace budowlane.

Sołtys, w imieniu mieszkańców, wnioskuje również o nową nakładkę asfaltową m.in. na ulicach: Wąskiej, Wodnej, Kamiennej. Po sprawdzeniu stanu prawnego terenu pod drogami, ich parametrów, wykonanie proponowanych zadań zależeć będzie od zabezpieczonych na ten cel pieniędzy w kolejnych budżetach gminy. W planach jest również przebudowa ul. Skalnej.

Z myślą o rowerzystach
W trakcie wizyty w Bolęcinie padł wniosek o wytyczenie miejsc postojowych przy ul. Fabrycznej we wsi. Zlokalizowana w tym rejonie strefa gospodarcza wciąż się rozwija. Zdaniem burmistrza inwestowanie w dogodny dojazd i miejsca postojowe to właściwa decyzja.

- Cieszę się również, że burmistrz podjął temat budowy ścieżki rowerowej wzdłuż autostrady w kierunku Nieporazu. Dzięki temu zyskamy połączenie na trasie Trzebinia-Babice, poprzez Puszczę Dulowską, Bolęcin, dalej Płazę, Wygiełzów i Mętków. Takiej trasy rowerzystom bardzo brakuje – podkreśla sołtys Mariusz Witek.

- Ta trasa rowerowa to dopiero początek. Zrobię wszystko, by do końca tej kadencji ścieżek dla rowerzystów było więcej – sygnalizuje burmistrz Jarosław Okoczuk.

3

4