W sobotę, w godz. 8.30 – 15.00, drogowcy zamykają dla ruchu rondo, jakie powstało na skrzyżowaniu ulic Lipcowej i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Trzebini.

skrzyżowanie

 Nowo wybudowane rondo na skrzyżowaniu ulic Lipcowej i Tysiąclecia Państwa Polskiego w Trzebini

Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, utrudniania spowodowane są zaplanowanymi na sobotę pracami związanymi z ułożeniem ostatniej, ścieranej warstwy asfaltu. Stąd konieczność wprowadzenia czasowego zakazu ruchu na rondzie.

 

Skrzyżowanie ulic Lipcowej i Tysiąclecia Państwa Polskiego przebudowano w ramach dużej inwestycji, realizowanej przez PZD w Chrzanowie przy współudziale finansowym gminy. Ma ona skomunikować trzebińskie strefy aktywności gospodarczej, wpłynąć na rozwój firm i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Zadanie obejmowało: przebudowę ul. Pułaskiego do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego, przebudowę ul. Lipcowej na odcinku od ul. Świętego Stanisława do ul. Grunwaldzkiej, położenie nowej nakładki asfaltowej na skrzyżowaniu ulic Świętego Stanisława, 1 Maja i Lipcowej, gdzie powstała sygnalizacja świetlna, a także budowę ronda w Górce. Dodatkowo, przebudowę odwodnienia, zjazdów indywidualnych i publicznych, zabezpieczenie i przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego.

 

Całość kosztuje 4 175 030 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 3 111 720 zł.