W środę, 25 września, o godz. 17.00, w Dworze Zieleniewskich w Trzebini rozpocznie się spotkanie informacyjne przedstawicieli PERN S.A. i władz samorządowych z mieszkańcami gminy w sprawie planowanej budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia.

pern

W związku z zapytaniami właścicieli działek, na których mają zostać wykonane prace związane z realizacją inwestycji, Burmistrz Miasta Trzebini zwrócił się do inwestora z prośbą o spotkanie z mieszkańcami w sprawie planowanego przedsięwzięcia. Podczas zebrania przedstawiane zostaną założenia inwestycji, cel budowy, harmonogram oraz zasady realizacji w szczególności w odniesieniu do kwestii zajęcia prywatnych działek.

Inwestorem zlecającym realizację jest PERN S.A. – spółka ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa, będąca krajowym liderem logistyki naftowej. Jak informuje inwestor, budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia jest inwestycją celu publicznego i zadaniem związanym z wdrażaniem programu inwestycyjnego uwzględniającego strategiczne interesy Państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Realizacja zadania pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe.

Projekt będzie realizowany w trybie Ustawy z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Rurociągiem będą tłoczone produkty naftowe do trzebińskiego Terminala Paliw. Będzie on przebiegał przez tereny gmin województwa śląskiego i małopolskiego: Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię. Ma liczyć około 97 km długości. Będzie to przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do trzebińskiej rafinerii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.
Środa, 25 września, godz. 17.00
Dwór Zieleniewskich w Trzebini
ul. Piłsudskiego 47a