Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, jako jedyny w województwie i jeden z pięciu w Polsce, otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej – edycja 2019” (konkurs uzupełniający). Dzięki tym pieniądzom od czerwca aktywizuje bezrobotne mieszkanki gminy, zachęcając je do wyjścia z domu, nawiązania kontaktów z innymi ludźmi i podjęcia pracy.

kis1

Uczestnicy zajęć organziowanych w Klubie Integracji Społecznej w Trzebini

Projekt realizowany przez OPS w Trzebini nosi nazwę „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Objęto nim dziesięć mieszkanek gminy i ich rodziny. To kobiety w różnym wieku. Niektóre nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, inne są po pięćdziesiątce. Łączy je to, że od lat pozostają bez pracy i korzystają ze świadczeń społecznych. 

- Staramy się zintegrować je społecznie i zawodowo. Uczymy, jak aktywnie spędzać wolny czas, jak radzić sobie z dziećmi, są też warsztaty doradztwa zawodowego, planowania domowego budżetu. Pomagamy im również w wyznaczaniu sobie celów i ich realizacji – mówi Izabela Spyt z Klubu Integracji Społecznej w Trzebini, współautorka zwycięskiego projektu.

 - Aktywizacja społeczna jest nawet istotniejsza od tej zawodowej. Dzięki tym zajęciom panie mają po co wyjść z domu. Na miejscu, w Klubie, organizujemy warsztaty kulinarne, artystyczne. Razem chcemy wybrać się również do klubu fitness, Muzeum Ziemi Trzebińskiej. One same najczęściej nie mają odwagi, by tam pójść – dodaje Izabela Penc, która również tworzyła projekt.

 Pierwsze efekty już są. Dwie panie znalazły prace. Wszystkie jednak cieszą się, że mogą się spotkać w Klubie.

 - Dotkliwie pogryzł mnie pies. Wtedy zamknęłam się w czterech ścianach. Zaczęłam bać się nawet ludzi. Dzięki tym zajęciom pomału wracam do normalności. Mam cel, by wyjść z domu. Mam z kim porozmawiać, pośmiać się – mówi uczestniczka zajęć.

W podobnym tonie wypowiada się młoda mama. Na warsztaty przychodzi z córką.

- Tu aktywnie spędzamy czas. Jest co robić – podkreśla.

Zajęcia wiele dają także dwóm Polkom, które wychowały się na Wschodzie. Wróciły z rodzinami do kraju w ramach repatriacji. Z uwagi na barierę językową trudniej im zawierać znajomości, znaleźć pracę. Teraz mają więcej odwagi i znajomych.

- Każda z tych pań jest inna, każda ma inne problemy. Dlatego do każdego podchodzimy indywidualnie. Czasami bierność wynosi się z rodzinnego domu i potem te nawyki naprawdę trudno zmienić. Ale nie jest to niemożliwe – podkreśla Katarzyna Noga, dyrektor OPS w Trzebini.

 Projekt „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” nie jest pierwszym, realizowanym przez OPS i Klub Integracji Społecznej. Podobnych projektów było dużo więcej. Pracownicy ośrodka od kilkunastu lat angażują się w aktywizację mieszkańców.

 - Część osób wraca do nas. Wiele usamodzielnia się i staje na własne nogi. To nas mobilizuje do dalszej pracy – zgodnie twierdzą przedstawicielki Klubu Integracji Społecznej.


O projekcie „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”

Realizowany jest od czerwca do końca grudnia 2019 roku. Przewiduje:
- wyjazd motywacyjno – integracyjny;
- zajęcia integracyjne promujących alternatywne formy spędzania czasu wolnego np. wyjście do kina, teatru, na basen, kręgle itp.;
- cykl warsztatów reintegracji społeczno – zawodowej w Klubie Integracji Społecznej, konsultacje indywidualne ze specjalistami np. poradnictwo prawne, socjalne, w tym mediator, psychologiczne, pedagogiczne, terapeuta ds. uzależnień, doradca zawodowy;
- uczestnictwo w samopomocowych grupach wsparcia funkcjonujących w strukturach OPS;
- szkolenie zawodowe wpisujące się w potrzeby lokalnego rynku pracy;
- program prac społecznie użytecznych na terenie gminy Trzebinia.


Dotychczas zorganizowano:
Wyjazd dla uczestników projektu oraz ich rodzin do Brennej, gdzie osoby zwiedzały Beskidzki Dim Zielin „Przytulia” i uczestniczyły w warsztatach wyrobu soli do kąpieli, wyjazd do Ogrodzieńca, gdzie uczestnicy zwiedzili zamek w Ogrodzieńcu oraz skorzystali z atrakcji Parku Miniatur, Rozrywki, Doświadczeń Fizycznych, Domu Legend i Strachów. Obecnie osoby biorą udział w cyklu warsztatów oraz w programie prac społecznie użytecznych.
Na realizację projektu pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 17.600,00 zł.