Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na hasło Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców regionu. Zgłoszenia można wysyłać do 18 listopada. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną.

plakat

Trwają pracę nad nową strategią rozwoju Małopolski, czyli najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd województwa. Ich ważnym elementem jest włączenie w nie grona partnerów społecznych i gospodarczych samorządu województwa. Szczególnie ważna jest opinia mieszkańców, dla których realizacja zapisów dokumentu wiązać się ma ze stałym podnoszeniem jakości życia w województwie.

Dlatego właśnie, poza tradycyjnym zbieraniem opinii, zarząd województwa dodatkowo chce zachęcić mieszkańców do zastanowienia się, jakie są ich oczekiwania w perspektywie następnych 10 lat. I zachęca do udziału w konkursie na krótkie hasło strategii.

Oczekuje propozycji:
• oryginalnych,
• przykuwających uwagę,
• budzących pozytywne skojarzenia,
• prostych i łatwych do zapamiętania.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Pomysły należy przesyłać do 18 listopada 2019 r. za pośrednictwem specjalnego formularza.

Więcej informacji na stronie malopolska.pl/strategia-2030/konkurs-haslo-strategii