Od 1 stycznia mieszkańcy Trzebini oraz Chrzanowa i Libiąża za odbiór odpadów zapłacą 23 zł od osoby. Pod warunkiem, że segregują śmieci. Bo jeśli nie, opłata wzrośnie do 46 zł.

zgromadzenie

Nowe stawki za śmieci członkowie zgromadzenia zatwierdzili w czwartek

W czwartek zgromadzenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Chrzanowie przyjęło nowe stawki za śmieci. Cennik będzie obowiązywał od stycznia przez kolejnych osiem miesięcy. O wysokości opłaty po 31 sierpnia zadecyduje wynik następnego przetargu.

Powodem wzrostu cen za śmieci – jak tłumaczy Piotr Jaskólski, przewodniczący Zarządu ZMGK – jest m.in. decyzja ministra środowiska podwyższająca tzw. opłatę marszałkowską, czyli kwotę jaką należy zapłacić za każdą tonę odpadów trafiającą na składowisko. Od stycznia będzie wynosiła 270 zł, czyli o 100 zł więcej niż obecnie. Ponadto, wzrost cen usług, bo wzrasta płaca minimalna czy wzrost cen energii. Rośnie też ilość odbieranych odpadów. Od stycznia trzeba będzie wyposażyć mieszkańców domów jednorodzinnych i bloków w specjalne pojemniki do zbierania resztek jedzenia, pozostałości z owoców i warzyw czy odpadów zielonych (jeśli nie będą oddzielnie kompostowane). To też generuje koszty.

co się składa na opłatę za śmieci

główne przyczyny wzrostu opłaty

Więcej informacji na stronie ZMGK