Od tego roku mieszkańcy, płacący podatki do gminy, mają możliwość otrzymywania drogą telefoniczną informacji o zbliżających się terminach płatności. Sami muszą jednak wyrazić na to zgodę.

infografika 1

Równocześnie z otrzymaniem decyzji podatkowej na 2020 rok mieszkańcom dostarczony zostanie formularz, dotyczący wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji telefonicznej lub sms w sprawie zbliżających się terminów płatności podatków lub ich upływie. Wypełniony druk samemu należy dostarczyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta w Trzebini.

Proponowane rozwiązanie ma na celu pomoc w zakresie dotrzymywania terminów płatności. Zdarza się bowiem, że mieszkańcy zwyczajnie zapominają o upływie płatności kolejnej raty podatku.

 Zgoda_na_powiadomienia_SMS.pdf