W czwartek, 16 stycznia, o godz. 10.00, w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia ustawicznego przy ul. Focha 3 w Chrzanowie, rozpocznie się spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego. Zapraszamy.

jakośc powietrza

Zdjęcie poglądowe ze strony powietrze.malopolska.pl

Województwo Małopolskie przystąpiło do prac nad nowym programem ochrony powietrza. Dotychczasowe rozwiązania zostaną uzupełnione o szereg działań naprawczych.

W dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego programu. Przede wszystkim jednak wprowadzone zostaną nowe działania służące poprawie jakości powietrza.

W związku z tym, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i wyrażenia opinii dotyczących planowanych zmian.

Informacje na temat spotkań konsultacyjnych i wstępne materiały dotyczące nowego Programu ochrony powietrza dostępne będą na stronie internetowej powietrze.malopolska.pl