Osoby będące w potrzebie mogą otrzymać mleko, cukier, makaron, kaszę, ser żółty, herbatniki. 17 stycznia Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Trzebini rusza z kolejną akcją wydawania żywności.

pkps2

Produkty żywnościowe wydawane są w budynku przy ul. Kościuszki 48 w Trzebini

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i bliskim odpowiednich produktów żywnościowych.

O żywność mogą się ubiegać mieszkańcy, których dochód nie przekracza:

1 402 zł (w przypadku osoby samotnie gospodarującej)

1 056 zł (w przypadku osoby w rodzinie).

Zainteresowani otrzymaniem artykułów spożywczych proszeni są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini, gdzie otrzymają skierowanie, potwierdzające osiąganie wymaganego dochodu.

Żywność wydaje trzebiński Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, we wtorki oraz w piątki, w godz. 8.00 – 12.00, w budynku przy ul. Kościuszki 48 w Trzebini. Od 17 stycznia wydawane będą: mleko, cukier, makaron, kasza, ser żółty i herbatniki.

Produkty pochodzą pochodzącej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało około 1200 rodzin. Otrzymały w sumie 55 ton jedzenia – między innymi: makaron, ryż, kaszę, cukier, mąkę, mleko, konserwy, olej, ser, miód, powidła, owoce.

pkps1