Zarząd związku komunikacyjnego, w uzgodnieniu w dyrekcją szpitala w Chrzanowie, podjął decyzję o realizacji specjalnych kursów w niedzielę, 10 maja. Ma to zapewnić osobom pracującym w szpitalu powiatowym dojazd do pracy i z pracy.

zkkm

Specjalne kursy ZKKM w niedzielę, 10 maja:
• linia Nr 15 relacji Libiąż – Kroczymiech – Chrzanów Trzebińska – Chrzanów Valeo – Szpital na godz. 6:00 i 18:00 (bez obsługi VALEO)
• linia Nr 15 relacji VALEO –Szpital - Płaza - Żarki Libiąż po godz. 6:00,
• linia Nr 15 relacji Szpital - Libiąż przez Dworzec ZKKM, Kroczymiech po godz. 18:00,
• linia Nr 9 relacji Osiedle Energetyków - Gaj – Trzebinia Krze – Trzebinia Trzebionka – Chrzanów Valeo – Szpital na godz. 6:00 oraz powrót i 18:00 oraz powrót (bez obsługi VALEO).

Zarząd ZKKM nadmienia, że nie są to rozkłady na każdą kolejną niedzielę, czy święto. Nadal obowiązuje ogłoszenie o całkowitym zawieszeniu realizacji w niedziele i święta miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM. Pasażerowie proszeni są o śledzenie ogłoszeń na www.zkkm.pl oraz facebook zkkm, ponieważ te rozkłady nie będą udostępnione na przystankach komunikacyjnych.

(źródło: zkkm.pl)