Projekt, dotyczący montażu instalacji odnawialnych źródeł energii OZE, miał się zakończyć 31 grudnia tego roku. Termin jego realizacji przesunięto na 30 czerwca 2021 roku.

solar

W dalszym ciągu w tracie realizacji jest postępowanie przetargowe, dotyczące realizacji projektu „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia".

Niebawem na terenie gminy Trzebinia mają się rozpocząć inspekcje, dotyczące możliwości technicznych montażu paneli fotowoltaicznych u poszczególnych uczestników projektu. Zainteresowani o terminie inspekcji będą informowani z wyprzedzeniem.

Cel:

Przypomnijmy, przedmiotem zadania jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Jest on realizowany w partnerstwie 10 gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia.

W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł energii osiągnięta w wyniku realizacji przedsięwzięcia wyniesie: 15,98 MW. 

Planowane rezultaty:

• Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5597,35 MWhe/rok

• Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 13 590,17 MWht/rok

• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 9006 [tony równoważnika CO2/ rok]

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3075 szt. mikro instalacji odnawialnych źródeł energii:

1579 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

1496 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Koszty:

Wartość projektu ogółem: 52 678 506,37 zł 

Wydatki kwalifikowane: 48 092 932,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 28 855 759,18 zł