Rozpoczyna się inwentaryzacja oraz weryfikacja możliwości technicznych montażu paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach, zgłoszonych do projektu OZE. Audytor, odwiedzający mieszkańców gminy Trzebinia, ma mieć przy sobie upoważnienie wydane przez wójta gminy Nowy Targ, jako lidera projektu oraz legitymować się upoważnieniem wydanym przez Burmistrza Miasta Trzebini.

solar

Chodzi o projekt „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, realizowany w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Audytor przeprowadzi inwentaryzację i zweryfikuje, jakie są możliwości techniczne montażu paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo zweryfikuje zużycie prądu oraz przydzielone moce urządzeń.

Jeżeli któryś z mieszkańców były zainteresowany zwiększeniem mocy przydzielonej instalacji, powinien to zgłosić audytorowi. Wówczas on odnotuje to w protokole oraz sprawdzi, czy zwiększona moc instalacji możliwa jest do montażu na danym obiekcie. Należy pamiętać, że sprawdzenie zwiększonej mocy instalacji NIE OZNACZA przyznania zwiększonej mocy. Może to nastąpić wyłącznie, gdy możliwości projektu pozwolą na takie działanie. Stąd prośba o przygotowanie najbardziej aktualnych rachunków za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy oraz udostępnienie budynku, a także ewentualne udostępnienie dokumentacji technicznej.

Audytor, odwiedzający uczestników projektu, ma mieć przy sobie upoważnienie wydane przez wójta gminy Nowy Targ, jako lidera projektu oraz legitymować się upoważnieniem wydanym przez Burmistrza Miasta Trzebini. W przypadku wątpliwości mieszkańcy proszeni są o telefon, celem weryfikacji danych osoby wykonującej wizję lokalną.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Miasta w Trzebini tel. 32 71 11 028, 32 71 11 027, a także menadżer projektu tel. 660 762 573.

W gminie Trzebinia inwentaryzację przeprowadza Daniel Sowa, tel. 501 875 902. Jeżeli z jego strony nie będzie kontaktu w sprawie spotkania, należy dzwonić i umawiać się na termin wizyty.