W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i koniecznością stosowania zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego COVID-19, informujemy, że zużyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

maseczki

Tymczasem są osoby, które wyrzucają je byle gdzie, co skutkuje zanieczyszczaniem terenów publicznych. Stąd apel Urzędu Miasta w Trzebini o wyrzucanie ich do pojemników na odpady zmieszane, w tym koszy ulicznych.