Od 1 lipca można się ubiegać się o świadczenie "Dobry start" - jednorazowe wsparcie dla uczniów. W tym miesiącu wnioski można składać wyłącznie online poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną lub portal Pue Zus. Od sierpnia przyjmowane będą także w wersji papierowej.

dobry start

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). 

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Od 1 sierpnia będzie przyjmowany także drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini. Należy go złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 wrze-śnia. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie "Dobry start" nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Bliższe informacje w zakresie powyższych świadczeń można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini tel. 32 6110 829 lub w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń na stronie internetowej trzebinia.naszops.pl/