Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:

  • do 11 września 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych). Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.
  • do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem modułu sprawozdawczego w BDO.

W celu ułatwienia przygotowania ww. sprawozdań w systemie BDO należy zapoznać się z filmami instruktażowymi oraz instrukcją złożenia sprawozdania, które dostępne są na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl  (w panelu „Instrukcje”).

Więcej informacji poświęconych powyższej sprawozdawczości znajduje się na stronach internetowych BIP UMWM tj. www.malopolska.pl/reklamowki, www.malopolska.pl/zbiorcze, www.malopolska.pl/produktowa, www.malopolska.pl/sprzet, www.malopolska.pl/baterie, www.malopolska.pl/produkty, www.malopolska.pl/pojazdy

Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego dotycząca przesunięcia terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019.