1 września 2020 rozpoczęła się rekrutacja osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym do projektu Kierunek Kariera. To szansa na nawet 85% dofinansowania (w formie bonów szkoleniowych) do różnych szkoleń i kursów.

wazna informacja
Rekrutacja potrwa do 30 września, do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc (limit wynosi 3000 osób).

Wojewódzki Urząd pracy w Krakowie zaprasza osoby, które:

• pracują;
• mają pomiędzy 25 a 50 lat;
• posiadają dyplom szkoły policealnej czy pomaturalnej;
• uczą się lub pracują, lub mieszkają w Małopolsce;
• posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższa rekrutacja nie dotyczy osób z wykształceniem wyższym (licencjat, magisterium, doktorat lub powyżej). W obecnej rekrutacji dopuszczone zostają jedynie osoby, które ukończyły szkołę policealną lub pomaturalną, a więc nadal posiadają wykształcenie maksymalnie na poziomie średnim.

Jak zgłosić się do projektu i otrzymać dofinansowanie w formie bonów szkoleniowych?

Należy wypełnić formularz szkoleniowy na stronie internetowej WUP w Krakowie i zapisać się na spotkanie z doradcą. Spotkania odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora SKYPE. Po rejestracji doradca zawodowy będzie się kontaktował mailowo.

Bilans Kariery opiera się na rozmowie z doradcą zawodowym. Jest to usługa dla każdego, kto chce przyjrzeć się posiadanym przez siebie umiejętnościom, mocnym stronom, również dla osób, które niedawno zaczęły pracę i są dopiero na początku drogi i zdobywania doświadczeń. W Bilansie Kariery istotne są także pasje, zainteresowania, to, czego nauczyliśmy się poza szkołą, kursami czy pracą.

Więcej informacji na temat projektu, Bilansu Kariery i bonów szkoleniowych znajdziesz pod tym linkiem.

Zasady rekrutacji zamkniętej dla osób z wykształceniem policealnym lub pomaturalnym dostępne są w tym dokumencie ZASADY_ZAMKNIĘTEJ_REKRUTACJI2020.pdf.