Trwają zebrania wiejskie w dziesięciu trzebińskich wsiach, podczas których zapadają decyzje o podziale pieniędzy z funduszy sołeckich na 2021 rok. Swoje propozycje zatwierdzili już mieszkańcy Karniowic, Czyżówki i Płok.

zebranie czyżówka 09

Burmistrz Jarosław Okoczuk odpowiada na pytania mieszkańców Czyżówki

Jarosław Okoczuk, jeszcze przed objęciem funkcji burmistrza, obiecał, że będzie konsultował z mieszkańcami planowane inwestycje, remonty i inne zadania, na realizacji których im zależy. Osobiście uczestniczy w zebraniach wiejskich, wsłuchując się w głos osób zgromadzonych na sali.

W każdej miejscowości oczekiwania są spore. Dotyczą one w szczególności przebudowy dróg. Nie wszystkie wnioski da się jednak zrealizować. Problemem jest nieuregulowany stan prawny działek. Tak jest między innymi w Płokach.

Mieszkańcy sołectwa liczyli, że w tym roku uda się przebudować odcinek ul. Złotniczej. Właśnie z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek pod drogą na razie nowego asfaltu nie będzie. By nie stracić pieniędzy, jakie zarezerwowali na ten cel w Funduszu Sołeckim na 2020 rok, na ostatnim zebraniu postanowili przekazać tę kwotę (20 000 zł) na wyburzenie starej stodoły, stojącej w rejonie ul. Górnej w Płokach. Rozbiórka ma się zakończyć w tym roku.

Uczestnicy zebrania w Płokach postanowili też o podziale Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. 44 996 zł – czyli całą sumę, jaką będą mieli do dyspozycji – przeznaczyli na remont toalet w budynku domu kultury w Płokach.

zebranie wiejskie płoki 15.09.2020

Podczas zebrania wiejskiego w Płokach

Wcześniej Fundusz Sołecki na 2021 rok rozdysponowali mieszkańcy Karniowic. Pieniądze chcą przeznaczyć na: utwardzenie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Karniowicach od strony ul. Witkacego (19 000 zł), doposażenie WDK (10 000 zł), montaż kamery na Błoniach Karniowickich (7 000 zł), doposażenie Szkoły Podstawowej w Dulowej (3 000 zł), a także odnowienie ławek stojących przy WDK (5 996,80 zł).

Fundusz Sołecki na kolejny rok podzielili również mieszkańcy Czyżówki. 24 969 zł chcą przeznaczyć na oświetlenie ul. Lipcowej i 10 000 zł na opracowanie projektu odwodnienia ul. Szkolnej.

Wnioski mieszkańców, po merytorycznej ocenie, zostaną ujęte w projekcie budżetu gminy na 2021 rok.

W środę, 16 września, na zebraniu wiejskim spotkają się mieszkańcy Bolęcina.