Rozpoczęła się ostatnia w tym roku edycja kampanii promującej Fundusze Europejskie w Małopolsce pod hasłem „Fundusze Europejskie w trosce o seniorów. Tele-Anioł w Małopolsce”. Na billboardach w całym województwie, plakatach i citylightach będzie można zobaczyć podopiecznych projektu. Stworzenie systemu, który sprawuje opiekę nad osobami niesamodzielnymi, chorymi i niepełnosprawnymi było możliwe dzięki pieniądzom unijnym.

Infografika - pieniądze unijne dla seniorówTo kolejny etap długofalowej strategii promocyjnej Funduszy Europejskich, realizowanej przez Województwo Małopolskie i zarazem kolejny etap działań promujących rolę, jaką odgrywają środki unijne w walce z COVID-19 w regionie. W maju i wrześniu zrealizowano kampanię pokazującą, jak pieniądze z Unii pomogły małopolskim szpitalom i służbom ratowniczym w walce z pandemią, natomiast w lipcu i sierpniu województwo zachęcało do odkrywania Małopolski na nowo - prezentowało atrakcje turystyczne dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Nie ma jak w domu
Europa starzeje się – we Francji emeryci stanowią ponad 25 proc. społeczeństwa, w Niemczech odsetek ludzi po 65. roku życia wynosi ponad 20 proc. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w Polsce jest już ok. 17,5 proc. seniorów, a w 2050 roku będą oni stanowić 1/3 całej populacji. Jeśli wierzyć demografom, to w 2035 roku co ósmy mieszkaniec Małopolski przekroczy 75. rok życia. Dlatego też już teraz polityka senioralna stała się jednym z priorytetów województwa.

- Wychodząc z założenia, że „starych drzew się nie przesadza”, w działaniach skierowanych do seniorów kładziemy nacisk na to, aby jak najdłużej pozostawali w swoich domach, wśród znajomych, aby mimo wieku i niedołężności, żyli jak dawniej, mieli poczucie samodzielności, niezależności i co najważniejsze bezpieczeństwa. Takie działania są już europejskim standardem, do którego, dzięki Funduszom Europejskim dąży także Małopolska – mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Dzięki unijnym środkom Małopolska może realizować projekt „Małopolski Tele-Anioł”. To największy tego typu w Polsce, innowacyjny projekt, wdrażający kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych, łączący teleopiekę z usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Pod skrzydłami Tele - Anioła
Jeżeli za każdym z nas stoi Anioł, to w Małopolsce ma on dodatkowo swojego wirtualnego odpowiednika. Małopolski Tele – Anioł ma pod swoimi skrzydłami osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne, które dzięki niezwykłej opasce noszonej na ręce, mogą bezpiecznie żyć.

- Ta elektroniczna bransoletka, posiada wbudowaną kartę SIM, mikrofon oraz głośnik, co pozwala na rozmowę z ratownikiem, a także przycisk SOS, który łączy się z Centrum Teleopieki i wzywa wsparcie. Oprócz tego opaski mają lokalizator GPS, dzięki któremu można namierzyć osobę potrzebującą pomocy.
– wyjaśnia wicemarszałek Łukasz Smółka.

24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
Centralnym punktem całego projektu jest Centrum Tele-opieki, które powstało w Suchej Beskidzkiej i ludzie z wielkim sercem, którzy tam pracują.
Centrum działa nieprzerwanie 24 godziny na dobę od 1 maja 2018 roku. Ratownicy medyczni średnio odbierają ponad 250 połączeń dziennie. Od początku realizacji projektu przeprowadzono z podopiecznymi rozmowy trwające ponad 11 tyś. godzin. Średnio 3 do 4 razy na dzień ratownicy medyczni wzywają karetkę pogotowia ratunkowego do potrzebującego podopiecznego. Tylko w 2019 roku za pośrednictwem Telecentrum wezwano 850 razy karetki pogotowia ratunkowego w związku z zagrożeniem życia podopiecznych Tele-Anioła. Szacujemy, że w przypadku przynajmniej 150 osób tradycyjne formy wezwania pomocy byłyby prawdopodobnie niemożliwe i dzięki opasce bezpieczeństwa i systemowi teleopieki osoby te nadal żyją.

Jak dobrze mieć sąsiada
Oprócz teleopieki projekt „Tele – Anioł” stworzył rozbudowany system wsparcia polegająca na zaangażowaniu sąsiadów do świadczenia usług opiekuńczych. Projekt skupia uwagę otoczenia na potrzebach osób niesamodzielnych zamieszkujących w pobliżu oraz uwrażliwia sąsiadów zwiększając ich gotowość do niesienia pomocy. Pomoc sąsiedzka do tej pory nie była wykorzystywana w Małopolsce na tak dużą skalę. Pierwszy raz udało się zaangażować i wykorzystać potencjał ponad 900 sąsiadów (938) do realizacji usług opiekuńczych dla uczestników projektu. Z dodatkowych usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania uczestnika korzysta już ponad 1 177 podopiecznych.

Liczby mówią o projekcie
Aktualnie usługami teleopiekuńczymi objęto 5310 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski, co stanowi rekordową liczbę osób objętych wsparciem z zakresu teleopieki w ramach jednego projektu w Polsce. W najbliższym czasie do systemu zostanie włączonych jeszcze 690 osób, które są już na kolejnych etapach rekrutacji (przeprowadzono już ponad 5 890 pozytywnych ocen). Docelowo liczymy, że z usług teleopiekuńczych skorzysta ponad 6000 niesamodzielnych mieszkańców Małopolski.

Bezcenny w dobie pandemii
Dzisiaj Małopolski Tele-Anioł nabiera szczególnego znaczenia. Sytuacja, której doświadczamy w związku z epidemią, dotyka zwłaszcza osoby starsze, schorowane, niesamodzielne. Projekt okazał się dla nich ogromnym wsparciem, bo to nie tylko pomoc noszona na dłoni ale i realne wsparcie, konkretych osób: ratowników i asystentów w Centrum Teleopieki, psychologów, sąsiadów i opiekunów.

Srebro jest modne
„To nie wiek mówi Ci ile masz lat, tylko Twoje podejście do życia”, a najlepszym przykładem na to są historie bohaterów naszej kampanii. Panie Krystyna, Zofia, Anna i Henryka z Miechowa – łączy je nie tylko wiek i miejsce zamieszkania, ale także udział w projekcie Tele – Anioł. One przekonały się już, że opaska naprawdę ratuje życie. Teraz czują się bezpiecznie i czerpią z życia to, co najlepsze. Pan Adam z Wolbromia to już zupełnie inna historia. Opiekuje się 93-letnią mamą, a pomaga mu w tym właśnie Tele – Anioł.

Gdzie szukać informacji:
Więcej informacji o projekcie:
Na stronie www.malopolska.pl/teleaniol
lub w pod nr tel. biuro projektu Lidera: tel. 12 61-60-611; Biura projektu Partnerów:
Caritas Diecezji Kieleckiej - Zespół Placówek Caritas w Proszowicach: tel. 883 316 158, 888 896 890
Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego: tel. 518 040 457.

(UMWM w Krakowie)