Przetarg na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wkrótce zostanie rozstrzygnięty.

Solary zamontowane na dachu budynku - zdjęcie poglądoweChodzi o realizację projektu pn: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia".

Zgodnie z informacją przekazaną przez Lidera Projektu - Gminę Nowy Targ, odwołanie złożone w październiku przez jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej, zostało wycofane przez skarżącego. W związku z powyższym, 12 października tego roku KIO wydało postanowienie o umorzeniu postępowania. Tym samym zakończyła się możliwość wnoszenia kolejnych odwołań na wynik przetargu.

Do Urzędu Zamówień Publicznych została przekazana dokumentacja przetargowa do kontroli. Po jej zakończeniu, podpisane zostaną umowy z wykonawcami i tym samym procedura przetargowa dobiegnie końca.

Wszystkich uczestników projektu przepraszamy za wydłużający się termin jego realizacji. Zaistniała sytuacja jest jednak całkowicie niezależna od Gminy Trzebinia.

Więcej informacji znajduje się w przygotowanej prezentacji Prezentacja_OZE.pdf