Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa w gminie Trzebinia? Jak oceniasz działalność służb ratunkowych? Czy wiesz, gdzie szukać pomocy? To tylko część pytań, zawartych w anonimowej ankiecie, zamieszczonej na gminnym portalu konsultacji społecznych. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Grafika do ankiety
Potrzeba bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Ankieta ma pomóc w sprawdzeniu odczuwalnego poziomu poczucia bezpieczeństwa w gminie, zarówno w kontekście społecznym, jak i osobistym. Zależy nam na odpowiednim zdiagnozowaniu ewentualnych potrzeb oraz przygotowaniu działań, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Ankieta składa się z 24 pytań jednokrotnego wyboru. Jest w pełni anonimowa, jednak na końcu prosimy o wypełnienie ogólnej metryczki, co pomoże nam w opracowywaniu wyników badania. Na jej wypełnienie jest czas do 29 grudnia 2020 roku. 

Ankietę można wypełnić wchodząc na stronę konsultacje.gminatrzebinia.pl