Sprawdź, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzebinia.

Akcja zima zdjęcie poglądowe

Drogi gminne

  • Miasto Trzebinia oraz sołectwa: Myślachowice, Płoki Czyżówka, Psary, Karniowice, Dulowa, Młoszowa, Piła Kościelecka, Bolęcin - AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081,
  • Sołectwo Lgota - Paweł Pajestka tel. 504 208 162.

Drogi powiatowe

  • AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081.

Droga wojewódzka nr 791

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dyżurny zimowego utrzymania dróg, tel.: 12 44 65 855, 609 703 392;
  • PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o. z Trzebini, tel.: 501 737 820, 799 010 105.

Droga krajowa nr 79

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kraków, tel. 12 285 51 95;
  • Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o., tel. 515 555 112.