Trwa realizacja programu „Trzebińska deszczówka”, w ramach którego mieszkańcy gminy mogą otrzymać dotację do zakupu i montażu zbiorników na wody opadowe i roztopowe.

Deszczówka zdjęcie poglądowe
Kwota dofinansowania wynosi 50 proc. poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 000 zł brutto. Można otrzymać pieniądze na zakup i montaż naziemnych, wolnostojących zbiorników na wody opadowe lub zakup i montaż podziemnych zbiorników na wody opadowe. Na realizację programu zabezpieczono w tegorocznym budżecie 50 tys. zł.

Zainteresowanie „Trzebińską deszczówką” jest spore. Wielu mieszkańców dzwoni i pyta o zasady udzielania dotacji. Do tej pory do Urzędu Miasta w Trzebini złożono 4 wnioski o przyznanie pieniędzy. Na ich złożenie jest czas do końca kwietnia br.

Regulamin przyznawania dotacji celowej w ramach programu „Trzebińska Deszczówka”, wzory wniosków, opis wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej gminy Trzebinia w zakładce Dotacja celowa na zadanie gromadzenia wód opadowych i roztopowych – Program „Trzebińska deszczówka”.