W tym roku ma się rozpocząć zbierane danych, które ujęte zostaną w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W bazie znajdą się informacje o źródłach ogrzewania budynków w gminie.

komin dymiący
Powstanie CEEB zakłada znowelizowana ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, podpisana 13 listopada 2020 roku przez prezydenta. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia tego roku.

CEEB ma być narzędziem, służącym do identyfikacji źródeł niskiej emisji z budynków. Mają tam trafić dane pozyskane z ogólnopolskiej powszechnej inwentaryzacji, obejmującej domy oraz wszystkie inne obiekty, np. magazyny, garaże, gospodarstwa rolne, szpitale.

W tym roku rozpocznie się zbieranie informacji na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominale mocy cieplnej mniejsze niż 1MW.

Aktualnie trwają parce związane z budową systemu. Platformą będzie administrował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. W I kwartale tego roku ma się pojawić komunikat o możliwości przesyłania deklaracji. Projekt będzie rozwijany etapami do 2023 roku. Po uruchomieniu systemu właściciele nieruchomości zostaną zobowiązani do wypełnienia obowiązkowych deklaracji ad. liczby źródeł ciepła, klasy kotła, jego mocy, sprawności cieplnej, roku produkcji, instalacji, itp. Jeśli ktoś nie wypełni deklaracji, Urząd Miasta będzie mógł uznać, że na posesji użytkowany jest kocioł węglowy, pozaklasowy, co w przyszłości będzie oznaczało wezwanie właściciele nieruchomości do wymiany źródła ciepła.